Inbydelse til Generalforsamling 2017

Kære alle sammen,

Hermed inviteres i til vores årlige Generalforsamling søndag d. 4. juni 2017 på Jørgensby Skolen i Flensborg. Bemærk at vores Pinse-LAN finder sted hen over den weekend samme sted. Tilmelding gerne via Facebook-gruppen, Whatsapp-gruppen eller ved henvendelse til Bestyrelsen (Clemens, Karsten eller Troels)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Drøftelse og godkendelse* af beretningerne
6. Drøftelse af det kommende års arbejde
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsen *
9. Valg af to revisorer *
10. Eventuelt

Hiermit seit ihr alle herzlich zu unserer Hauptjahresversammlung 2017 am Sonntag d. 4. Juni 2017 in der Jørgensby Skolen in Flensburg eingeladen. Denkt daran das unsere Pfingst-LAnN auch an diesem Wochenende hier stattfindet. Anmeldungen werden über Facebook, die Whatsapp-gruppe oder an den Vorstand (Clemens, Karsten oder Troels) gern entgegengenommen.

Tagesordnung:

1. Wahl eines Versammlungsleiters
2. Wahl eines Protokollführers
3. Bericht des Vorstands
4. Vorlage der geprüften Rechenschaft
5. Aussprache über die Berichte und Entlastung* des Vorstands
6. Beratung über die Arbeit des kommenden Jahres
7. Festsetzung des Mitgliedsbeitrag
8. Wahl des Vorstands *
9. Wahl von zwei Revisoren *
10. Verschiedenes