Generalforsamling/Jahreshauptversammlung 2020

Kære medlemmer,
På grund af de få tilmeldinger til vores generalforsamling har bestyrelsen besluttet at skubbe generalforsamlingen 2020 til et senere tidspunkt.
Venlig hilsen Bestyrelsen (Clemens, Karsten, Troels)

Vi inviterer hermed alle medlemmer og interesserede til N4YPs årlige generalforsamling. Denne afholdes p.g.a corana det her år i september i stedet for i maj.

Afholdes Lørdag 12. September 2020 fra 15:00 til 18:00 i Flensburg-Weiche, Spejderhuset på Alter husumer weg 220.

For at kunne planlægge mht afstandsregler, beder om tilmelding via vores facebook event eller direkte til bestyrelsen senest d. 6.9.2020.

Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Drøftelse og godkendelse* af beretningerne
6. Drøftelse af det kommende års arbejde
6.1 Corona
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af Bestyrelse
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt

Die Tagesordnung ist:

1. Wahl eines Versammlungsleiters
2. Wahl eines Protokollführers
3. Bericht des Vorstands
4. Vorlage der geprüften Rechenschaft
5. Aussprache über die Berichte und Entlastung* des Vorstands
6. Beratung über die Arbeit des kommenden Jahres
6.1 Corona
7. Festsetzung des Mitgliedsbeitrag
8. Wahl des Vorstandes
9. Wahl von zwei Revisoren
10. Verschiedene

Der stilles flaskede drikkevarer og afpakkede snacks til deltagerne.

med venlig hilsen Bestyrelsen.

LAN Februar 2020

Næste LAN finder sted i Eckernførde fra d. 28.2 til d. 1.3.2020. Det er den her gang i den danske skole i Eckernførde, addressen er: H.C. Andersen-Weg 6A 24340 Eckernförde

Vi kan komme ind fredag fra kl 17.45 og slutter søndag omkring klokken 15.00

Tilmelding via vores Facebookgruppe eller via WhatsApp. Alternativ tage fat i Clemens eller Karsten direkte.